stevigstaan-tekstwolk-mishandeling
stevigstaan-tekstwolk-veilig
stevigstaan-tekstwolk-opleiding
stevigstaan-tekstwolk-leren
previous arrow
next arrow
Slider

Stevig Staan traint en coacht mensen en organisaties in het vergroten van deskundigheid en vaardigheden wanneer het gaat om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In onze trainingen en workshops staan de leerwensen van uw organisatie voorop.

 We bieden  incompany trainingen aan.  Alle trainingen zijn actueel, praktisch, gericht op de leervraag binnen uw organisatie en direct toepasbaar in het dagelijkse werk. Hiernaast bieden wij advies op maat. Op deze manier kunnen we samen met u kijken wat de beste mogelijkheden zijn voor uw organisatie voor wat betreft de implementatie, borging of deskundigheidsbevordering rondom de meldcode.

 Verschillende gemeenten dragen financieel bij aan deskundigheidsbevordering en  advies op maat. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Stevig Staan is aangesloten bij Trainers Huiselijk Geweld.

OVER ONS

Sandra van Dijk en Anna Grootscholten.
Beiden afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam en werkzaam in de jeugdzorg. Wij werken dagelijks in gezinnen waar de veiligheid voor kinderen moet worden gewaarborgd. In deze hoedanigheid hebben we veel contact met alle belanghebbenden rondom een gezin, ook met scholen. Onze ervaring is dat kinderen die met mishandeling of huiselijk geweld te maken hebben nog te weinig worden gezien op scholen. Waarschijnlijk worden deze kinderen wel gezien, maar wat en hoe een leerkracht of intern begeleider precies moet doen, wordt moeilijk en lastig ervaren. Het is ook een complex en lastig onderwerp. Kinderen zijn op school echter 5 dagen per week én er is contact met ouders. Het is daarmee de aangewezen plek om vroeg te signaleren.

Ons doel is om alle kinderen, die te maken hebben met kindermishandeling en/of huiselijk geweld te zien en ondersteunen. Om dit doel te bereiken willen we de expertise op scholen vergroten en het gebruik van de meldcode en SISA bevorderen. We vinden het belangrijk dat onderwijsorganisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij het signaleren en tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stevig Staan biedt maatwerk en een totaal concept op het gebied van meldcode/Sisa op basisscholen.

- realiseren sluitende keten (preventie, aanpak, nazorg);
- advies en deskundigheidsbevordering;
- organiseren trainingen aandachtfunctionarissen; en
- trainen van leerkrachten.

Sandra is een betrokken en professionele collega met hart voor de kinderen, het team en de organisatie! Ze kent haar verantwoordelijkheden en neemt deze ook, is een doorzetter, deskundig en houdt het belang van het kind altijd in het zicht. Sandra weet professioneel en plezier te combineren, waardoor het zeer prettig is met haar samen te werken!

 

Niels van Langevelde

Manager bij Stichting Pameijer

Ik ken Sandra en Anna als gedreven en gemotiveerd. Zij stellen hoge eisen aan zichzelf, maar ook aan ons: kritisch op een prettige en constructieve manier. Als zij zich in een onderwerp verdiepen, doen zij dat grondig. Een woord dat bij hen beide en hun manier van werken past, is "integriteit", naar de doelgroep en naar collega's. In hun samenwerking is een goede balans tussen creativiteit en zakelijkheid.


Marleen Bravenboer
Hoofddocent bij de deeltijdopleidingen Pedagogiek en Social Work van de Hogeschool Rotterdam